Drop-in camping

Våra finast platser med strandläge är några utav de plaster som är drop-in platser. 

 

Våra området som är drop-in platser är:

100-området, 200-området, 300-området, 401-420-området samt 801-858!

För att se exakt var dessa platser ligger, ser ni på kartan! 

Vi har även en del platser utan el, som även de är drop-in platser.

Dessa platser finns inte markerade på kartan.

 

Maxhöjd 3.5 m. innan man kommer fram till  campingens infart passeras en järnvägsviadukt, här är maxhöjden 3.5 meter. Om ditt ekipage inte klarar detta måste man ta vägen via infarten till Rättviks Kyrka, via Sjurbergsvägen, Kyrkvägen och Pilgatan. Då kommer man in till campingen från ett annat håll och viadukten behöver inte passeras.