Bokningsbara platser

Bokningsbara elplatser

Området närmast receptionen, plats 860-867, 431-499 och ett område längst bort mot långbryggan, platser med nummer 601-646 är bokningsbara områden.

Våra strandtomter är inte bokningsbara, men det går bra att byta till en sådan plats, om det finns ledigt när man checkar in! 

400-området ligger mitt emot receptionen, ett öppet soligt område med närhet till servicehus, med handikapp WC och dusch, barnskötrum och butiken. Platser 431-499.

 

500-området ligger mellan infartsvägen och järnvägen, också ett öppet och soligt område. Tack vare höjdskillnad, märks inte järnvägstrafiken av nämnvärt. För att nå servicehus måste infartsvägen korsas. Används som CCWband-område under Classic Car Week. Ligger ej innanför bommarna. Platser 501-550.

 

600-området ligger i den södra delen av campingen, nära långbryggan, dessa bokningsbara platser har närmast till Siljan. I detta område finns skuggande tallar. Nära till servicehus med handikapp-WC och barnskötrum. Platser 601-646.

 

800-området ligger direkt söder om reception och restaurang, och har eget vatten till varje plats. Två av platserna har asfaltsunderlag. Ligger ej innanbför bommarna. Platser 860-867

 

Maxhöjd 3.5 m. innan man kommer fram till  campingens infart passeras en järnvägsviadukt, här är maxhöjden 3.5 meter. Om ditt ekipage inte klarar detta måste man ta vägen via infarten till Rättviks Kyrka, via Sjurbergsvägen, Kyrkvägen och Pilgatan. Då kommer man in till campingen från ett annat håll och viadukten behöver inte passeras.